АСОЦІАЦІЯ МІЖ ГЕНЕТИЧНИМ ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНІВ GSTTI, GSTM1, CC16, TNF -а , Pi ТА РИЗИКОМ РОЗВИТКУ ПНЕВМОКОНІОЗУ У ШАХТАРІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

Горовенко Н.Г., Журахівська Н.В., Басанець A.B., Подольська С.В. (2007) АСОЦІАЦІЯ МІЖ ГЕНЕТИЧНИМ ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНІВ GSTTI, GSTM1, CC16, TNF -а , Pi ТА РИЗИКОМ РОЗВИТКУ ПНЕВМОКОНІОЗУ У ШАХТАРІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ. Український журнал з проблем медицини праці (3(11)). с. 35-42. ISSN 2223-6757

[img] Text
07-3(11)_05_UKR.pdf

Download (4Mb)

Резюме

Пневмоконіоз (ПК) шахтарів вугільних шахт це мультичинникіальне захворювання, що виникає внаслідок поєднаної дії генетичних та екзогенних чинників. Для профілактики розвитку ПК важливе значення має оцінка ступеня ризику виникнення цього захворювання шляхом виявлення групи осіб, що мають спадкову схильність до ПК. Виходячи з механізмів патогенезу ПК, одними з найбільш реальних кандидатів на роль біомаркерів спадкової схильності до цього захворювання є гени GST, TNF-a, СС16 та Рі. Алельні поліморфізми генів GSTTI, GSTM1, TNF-a, СС16 та Рі були досліджені за допомогою молекулярно-генетичного методу у 112 хворих на ПК та 138 здорових (контрольна група) шахтарів зі стажем роботи під землею не менш ніж 13 років. Алелі генів GSTT1 та GSTM1 визначалися з використанням мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції. Для вивчення поліморфних ділянок гену TNF-a, СС16 та Рі застосовували ПЛР з наступним аналізом довжини рестрикційних фрагментів. Для статистичної обробки результатів використовували стандартний метод xi-квадрату (х2) та метод Z- критерію. Частоти виявлення генотипів Рі*ММ та Pi*MZ у групі здорових шахтарів статистично не відрізнялися від частот у групі хворих на ПК (р = 0,19). Гомозиготних носіїв алелю Pi*Z не було в жодній з досліджених груп. Аналіз комбінацій алелів генів GSTTI, GSTM1, СС16, Рі та TNF-a засвідчив, що статистично достовірно більшою частота виявлення генотипів GSTM1(-/-);CC16(A38G)*A/A (Z = 2,13, р = 0,034) і GSTTl(-/-);GSTMl(-/-);TNF-a-308*G/G (Z = 1,99, р = 0,046) була у контрольній групі. А частота генотипу GSTTl(-/-);GSTMl(+);TNF-a-308*G/A (Z = 2,96; р = 0,003) була значно вищою у групі хворих на ПК. За результатами даного дослідження жоден з досліджених поліморфних варіантів гену Рі не має впливу на розвиток ПК у працівників вугільних шахт України. Встановлено, що генотип GSTTl(-/-);GSTMl(+);TNF-a-308*G/Ae чинником ризику виникнення ПК у шахтарів вугільних шахт України, а генотипи GSTMl(-/-);CC16(A38G)*A/ATa GSTTl(-/-);GSTMl(-/-);TNF-a-308*G/G асоціюються з резистентністю до розвитку даного захворювання.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 575.113:616.24-003.661-057-084(477.61]
Ключові слова: пневмоконіоз, поліморфізм, гени GSTTI, GSTM1, TNF-a, СС16, Рі, метод Z-крітерію, пневмокониоз, полиморфизм, гены GSTTI, GSTM1, TNF-a, СС16, Pi, метод Z-критерия,
Теми: 4. Медицина праці > 4.2. Виробнича санітарія
4. Медицина праці > 4.3. Гігієна праці
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
7. Організація виробництва > 7.3. Виробниче середовище
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: Кафедра медичної генетики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. ПА. Шупика, м. Київ, Інститут медииини праиі АМН України, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 04 Лип 2013 14:22
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2415

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу