ВИВЧЕННЯ РОЛІ ДЕЯКИХ БІОМАРКЕРІВ СПАДКОВОЇ СХИЛЬНОСТІ ТА РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО ПНЕВМОКОНІОЗУ ВІД ВПЛИВУ ВУГІЛЬНОГО ПИЛУ

Горовенко Н.Г., Журахівська Н.В., Басанець A.B., Подольська С.В. (2007) ВИВЧЕННЯ РОЛІ ДЕЯКИХ БІОМАРКЕРІВ СПАДКОВОЇ СХИЛЬНОСТІ ТА РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО ПНЕВМОКОНІОЗУ ВІД ВПЛИВУ ВУГІЛЬНОГО ПИЛУ. Український журнал з проблем медицини праці (1). 3(27)-8. ISSN 2223-6757

[img] Text
2007_1(9)_1.pdf

Download (3697Kb)

Резюме

Протягом останніх років триває пошук нових підходів до первинної профілактики та прогнозування перебігу пнев- моконіозу (ПК) у шахтарів вугільних шахт на основі визначення біомаркерів, що зумовлюють механізми індивідуальної чутливості та резистентності до впливу вугільного пилу. Одними з кандидатів на роль біомаркерів спадкової схильності до ПК є гени глутатіон-S трансферази (GST). Співвідношення між нормальним (норма) та нульовим (0) алелями генів, що кодують глутатіон-S трансферази МІ (GSTM1) і TI (GSTT1), були вивчені у 138 здорових (контрольна група) та 112 хворих на ПК шахтарів зі стажем роботи під землею не менше 10 років. Наявність генів GSTM1 і GSTT1 визначали за допомогою мультиплексної по- лімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Частота генотипу GSTM1 (0/0) у контрольній групі була значно вищою (55%), ніж у хворих на ПК (41%; Х=4,31; Р=0,038). Подібні дані не були отримані для гену GSTT1. Частота генотипу GSTT1 (0/0) у групі здорових шахтарів (22,5%) незначно відрізнялася від показника у хворих на ПК (17%; Х=0,85; Р=0,356). Проте, спостерігалося переважання генотипу GSTMl(0/0); GSTTl(0/0) серед осіб з групи контролю. Частота генотипу GSTMl(0/0); GSTT 1(0/0) серед хворих становила 6,3%, тоді як у контролі - 16,7% (Х=5,4; Р=0,02). Результати дослідження свідчать, що генотип GSTTl(0/0) не впливає на схильність до ПК. Нормальний генотип GSTM1 асоціювався з ризиком до розвитку ПК, тоді як генотипи GSTMl(0/0) та GSTM 1(0/0); GSTTl(0/0) проявили себе як біомаркери резистентності до цього захворювання.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 575.16+616.07+618-003.6:622
Ключові слова: шахтарі, пневмоконіоз, гени, біомаркери, спадковість,
Теми: 4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
4. Медицина праці > 4.9. Клінічні дослідження
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, м. Київ, Інститут медицини праці АМН України, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 18 Лют 2014 13:10
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2397

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу