УДОСКОНАЛЕННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВПЛИВУ НА ПРАЦЮЮЧИХ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Мухін В.В., Передерій Г.С. (2006) УДОСКОНАЛЕННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВПЛИВУ НА ПРАЦЮЮЧИХ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ. Український журнал з проблем медицини праці (1). с. 54-61.

[img] Text
2006_1_9.pdf

Download (4Mb)

Резюме

Удосконалення системи санітарно-гігієнічного моніторингу впливу несприятливих умов трудової діяльності на здоров’я працюючих — невідкладна державна проблема. Її вирішення має забезпечуватися технологічною розроб­кою системи автоматизованого управління моніторингом та її практичним застосуванням на підприємствах, у ви­робничих об’єднаннях, відповідних галузях народного господарства, на окремих адміністративних територіях, а та­кож підготовкою спеціалістів з медицини та охорони праці для оволодіння новою технологією моніторингу, прий­няттям на державному рівні відповідних правових і нормативно-методичних актів, які сприятимуть впровадженню удосконаленої системи санітарно-гігієнічного моніторингу.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: санітарно-гігієнічний моніторинг, несприятливі умови праці, прогнозування і управління професійними ризиками, санитарно-гигиенический мониторинг, неблагоприятные условия труда, прогнозирование и управление профессиональными рисками, sanitary hygienic monitoring, unfavourable work conditions, prognosis and management of occupational risks
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
4. Медицина праці > 4.3. Гігієна праці
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості, м. Донецьк
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 27 Черв 2013 07:56
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2368

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу