МЕХАНІЗМИ ГЕМАТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ СПОЛУК СВИНЦЮ

Апихтіна О.Л. , Дмитруха Н.М. , Коцюруба А.В. , Коркач Ю.П. (2012) МЕХАНІЗМИ ГЕМАТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ СПОЛУК СВИНЦЮ. “Журнал НАМН України”,, 18 (1). с. 100-109.

[img]
Перегляд
Text
Pages from obj 2012 tom 18 #1-100.pdf

Download (279Kb) | Перегляд

Резюме

Проаналізовано механізми реалізації гематотоксичної дії низьких доз ацетату свинцю із залученням систем синтезу оксиду азоту та гему у щурів лінії Вістар після 30 діб експозиції та 30 діб постекспозиційного періоду. В експозиційному та особливо у постекспозиційному періодах у крові дослідних тварин виявлено зниження концентрації гемоглобіну, пригнічення гемопоезу, зменшення загальної кількості еритроцитів, значне збільшення кількості еритроцитів із базофільною зернистістю, зниження стійкості еритроцитів до кислотного гемолізу, порушення синтезу гему внаслідок утворення цинкпротопорфірину і збільшення його концентрації в крові, порушення фагоцитарної активності нейтрофілів крові, значні зміни еритроцитарних і плазмових стабільних метаболітів оксиду азоту (нітриту та нітрату, але не низько- і високомолекулярних нітрозотіолів), значне підвищення активності аргінази в крові (як у плазмі, так і в еритроцитах) та рівня сечовини плазми. Внаслідок вираженої гематотоксичної дії низьких доз ацетату свинцю можливий розвиток в організмі анемії, гіпоксії, уремії та оксидативного стресу, що створює умови для реалізація вазо- та імунотоксичної дії цього металу.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: свинець, гематотоксична дія, еритроцити, плазма крові, оксид азоту, фагоцитоз, цинкпротопорфірин.
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академія наук України
Назва організації: Державна установа “Інститут медицини праці НАМН України”, *Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Видавець: НАМН України
Останні зміни: 19 Лют 2014 13:28
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/227

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу